Digitální učební materiály

Předmět: TECHNOLOGIE

Tématická oblast: RUČNÍ OPRACOVÁNÍ DŘEVA

 

VY_32_INOVACE_ 01 - Rozdělení seker její části použití.pdf

VY_32_INOVACE_ 02 - Rozdělení pil jejich části použití BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 03 - Zásady pro používání hřebíkových spojů.pdf

VY_32_INOVACE_ 04 - Postup práce s rámovou pilou zásady BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 05 - Druhy upevňovacích a lisovacích pomůcek použití.pdf

VY_32_INOVACE_ 06 - Nástroje k vynášení rozměrů poloh tvarů.pdf

VY_32_INOVACE_ 07 - Jednoduché pracovní úkony s kovy a plasty v oboru BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 08 - Sekání tesání a štípání dřeva postupy zásady BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 09 - Druhy hoblíků hlavní části použití ošetřování BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 10 - Používání základních ochranných pomůcek.pdf

VY_32_INOVACE_ 11 - Druhy dlát části používání BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 12 - Technologický postup výroby čepu a rozporu.pdf

VY_32_INOVACE_ 13 - Druhy rašplí používání údržba a čištění BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 14 - Technologický postup vynesení tvaru a rozměrů výrobku.pdf

VY_32_INOVACE_ 15 - Vybavenost dílny minimální pracovní zabezpečení.pdf

VY_32_INOVACE_ 16 - Druhy vrtáků používání upínání ošetřování BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 17 - Postup pilování zásady typy pilníků ošetřování.pdf

VY_32_INOVACE_ 18 - Využití nářadí k sestavování spojování montáži BOZP.pdf

VY_32_INOVACE_ 19 - Sušení uskladnění hydrotermická úprava a impregnace dřeva.pdf

VY_32_INOVACE_ 20 - Používání ručních elektrických AKU a benzínových nástrojů.pdf

 

 

 

Předmět: INFORMATIKA

Tématická oblast: MICROSOFT EXCEL

 

VY_32_INOVACE_161 - Úvod

VY_32_INOVACE_162 - Pás karet

VY_32_INOVACE_163 - Změna nastavení pásu karet

VY_32_INOVACE_164 - Jak odlišit barvou ouška listů

VY_32_INOVACE_165 - Kopírování a přesun listů do jiného sešitu

VY_32_INOVACE_166 - Skrytí a zobrazení sešitů a listů

VY_32_INOVACE_167 - Jak zachránit omylem přepsaná data

VY_32_INOVACE_168 - Kopírování dat do otevřené buňky

VY_32_INOVACE_169 - Kopírování tabulky z internetu

VY_32_INOVACE_170 - Vložení dat z textového dokumentu

VY_32_INOVACE_171 - Jak skrýt a zobrazit řádky nebo sloupce

VY_32_INOVACE_172 - Jak vložit prázdné buňky do tabulky

VY_32_INOVACE_173 - Odstranění buněk z tabulky

VY_32_INOVACE_174 - Přesun buňek na jiný list

VY_32_INOVACE_175 - Jak sloučit buňky

VY_32_INOVACE_176 - Kopírování formátu buňky

VY_32_INOVACE_177 - Vložení funkce pomocí dialogového okna

VY_32_INOVACE_178 - Vytvoření grafu

VY_32_INOVACE_179 - Změna rozložení grafu

VY_32_INOVACE_180 - Jak opatřit výsečový graf popisky

 

 

Předmět: TECHNOLOGIE

Tématická oblast: ZDĚNÍ

 

VY_32_INOVACE_ 41 - Zdění - zásady -pravidla - síly stěn - typy zděných konstrukcí

VY_32_INOVACE_ 42 - Cihelné vazby - názvosloví - části cihel - materiály - nářadí

VY_32_INOVACE_ 43 - Zdění přímé rovné stěny

VY_32_INOVACE_ 44 - Zakončení čela rovných zdí

VY_32_INOVACE_ 45 - Zdění rohů

VY_32_INOVACE_ 46 - Zdění sloupů

VY_32_INOVACE_ 47 - Zdění pilířů

VY_32_INOVACE_ 48 - Napojení kolmé stěny

VY_32_INOVACE_ 49 - Křížení stěn v komém směru

VY_32_INOVACE_ 50 - Příprava základů před zděním

VY_32_INOVACE_ 51 - Vyměření a založení 1. vrstvy zdiva

VY_32_INOVACE_ 52 - Technologický postup zdění

VY_32_INOVACE_ 53 - Vyměření a vyzdění pozedního věnce

VY_32_INOVACE_ 54 - Zdění kleneb

VY_32_INOVACE_ 55 - Zdění komínových průduchů

VY_32_INOVACE_ 56 - Zdění z tvárnic

VY_32_INOVACE_ 57 - Zdění kamenných zdiv

VY_32_INOVACE_ 58 - Zdění z kombinovaných materiálů

VY_32_INOVACE_ 59 - Opravy cihelného zdiva

VY_32_INOVACE_ 60 - Organizace práce při zdění

 

Předmět: OBV

 

Občanská výchova

 

 

Předmět: TECHNOLOGIE

Tématická oblast: KONSTRUKČNÍ SPOJOVÁNÍ

 

VY_32_INOVACE_ 21 Výroba hlavy sloupu v krovu

VY_32_INOVACE_ 22 Výroba pozednice

VY_32_INOVACE_ 23 Výroba vodorovná vaznice

VY_32_INOVACE_ 24 Výroba pásků

VY_32_INOVACE_ 25 Výroba sedla krokve

VY_32_INOVACE_ 26 Výroba horních kleštin

VY_32_INOVACE_ 27 Výroba dolních kleštin

VY_32_INOVACE_ 28 Výroba bačkory

VY_32_INOVACE_ 29 Zakončení krokví ve štítu

VY_32_INOVACE_ 30 Jištění konstrukčních spojů dřevěnými prostředky

VY_32_INOVACE_ 31 Jištění konstrukčních spojů ocelovými prostředky

VY_32_INOVACE_ 32 Plátování

VY_32_INOVACE_ 33 Kampy

VY_32_INOVACE_ 34 Srazy

VY_32_INOVACE_ 35 Výroba jednoduchého čepu a rozporu

VY_32_INOVACE_ 36 Dlaby

VY_32_INOVACE_ 37 Spárovky

VY_32_INOVACE_ 38 Spoje v krovu

VY_32_INOVACE_ 39 Štěpování

VY_32_INOVACE_ 40 Spoje deskového řeziva

 

Předmět: Odborné kreslení

Tématická oblast: Zobrazování ve výkresech

 

VY_32_INOVACE_ 61 - STAVEBNÍ PROJEKTY

VY_32_INOVACE_ 62 - Měřítka výkresů

VY_32_INOVACE_ 63 - Formáty výkresů

VY_32_INOVACE_ 64 - Tabulky ve výkresech

VY_32_INOVACE_ 65 - Popisové rámce

VY_32_INOVACE_ 66 - Legendy

VY_32_INOVACE_ 67 - Normalizované písmo

VY_32_INOVACE_ 68 - Kótování ve stavebních výkresech

VY_32_INOVACE_ 69 - Typy kót

VY_32_INOVACE_ 70 - Pravoúhlé promítání

VY_32_INOVACE_ 71 - Kosoúhlé promítání

VY_32_INOVACE_ 72  - Jednoúběžníková perspektiva