Historie ústavu

V hlavní budově  - Škole - byl původně první stupeň základní školy a mateřská škola a to až do roku 1981. Potom zde proběhla rekonstrukce.

30.10.1987 byl slavnostně otevřen nový výchovný ústav

1.11.1987 byl přijat první chlapec.

Do konce roku 1987 pod VÚM Pšov.

Otevřeno učiliště zemědělské a stavební - obory zemědělec, truhlář a zedník, později, na základě poptávky  obor elektrikář.

Výchovný ústav původně tvořily tři budovy - Škola, Fara, Vila

Na Faře bylo učiliště a na Vile byty pro zaměstnance. Později z obě upraveny pro ubytování dětí.

V roce 1995 předána do užívání od Armády ČR Zahrada a přilehlé zemědělské hospodářství.

V roce 2003 zahrada převedena do vlastnictví výchovného ústavu.

V roce 1997 zakoupen rodinný domek u truhlářské dílny, v témže roce se zde otevírá nová výchovná skupina (dále jen VS) Truhlárna.

V roce 2002 do vlastnictví ústavu převeden objekt bývalé hasičské zbrojnice sousedící s VS Truhlárna.

V roce 2003 byl zakoupen a zrekonstruován domek sousedící s VS Vila.

V užívání je místní kulturní dům, kde se konají velké komunity a kulturní akce.

1.11.2005 byla zabydlena nová výchovná skupina Domeček vedle VS Vila.

V roce 2007 byla na Zahradě zahájena výstavba prádelny a domu pro 2 výchovné skupiny. Na stavbě se podíleli i naši chlapci. Je zde otevřena VS Zahrada.

V roce 2011 se otevřela další VS Brána v nově zrekonstruovaném objektu vedle VS Truhlárna.

V roce 2015 se otevřelo SVP Čtyřlístek  v nově zrekonstruovaném objektu bývalé  VS Truhlárna.