Učební obory

Přehled oborů pro školní rok 2020 - 2021

 

Obor vzdělání

Kód

Poznámky

Lesnické práce

41 – 56 – E / 01

2letý s VL

Stavební práce

36 – 67 – E / 02

2letý s VL

Zednické práce

36 – 67 – E / 01

3letý s VL

Zahradnická výroba

41 – 52 – E / 02

2 letý s VL

Tesařské práce

36 – 64 – E / 01

3letý s VL

            Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo ve věci zápisu v údajích o právnické osobě pro Střední školu Buškovice 203, rozhodnutí ve věci zápisu do školského rejstříku, kdy došlo k zápisu oborů vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcových vzdělávacích programů následovně:

36 – 67 – E / 02 Stavební práce

Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě

Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška

Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 

            Uplatnění absolventa 

Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Je schopen provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopu; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění a povrchovou úpravu omítkami a jednoduché tepelné izolace; manipulaci s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.

36 – 67 – E / 01 Zednické práce

Délka vzdělávání: 3 roky v denní formě

Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška

Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 

            Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání zedník: je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

 

36 – 64 – E / 01 Tesařské práce

Délka vzdělávání: 3 roky v denní formě

Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška

Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

            Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání tesař: je schopen: provádět jednoduché tesařské práce při zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech, dřevěných staveb pomocí tesařských konstrukcí; vyrábět stavebně technické výrobky, osazovat stavebně truhlářské výrobky, jako jsou okna dveře a provádět jejich povrchovou úpravu. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek, zahradní nábytek.

 

41 – 56 – E / 01 Lesnické práce

Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě

Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška

Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

 

            Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připravováni pro méně náročné pracovní činnosti v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů, popřípadě v přidružené lesní výrobě. Okrajově se mohou uplatnit i např. v komunálních službách, či zahradnictví, případně k pokračování v dalším vzdělávání.

 

41 - 52 – E / 02 Zahradnická výroba

Délka vzdělávání: 2 roky v denní formě

Dosažený stupeň vzdělání: - střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení vzdělávání: - závěrečná zkouška

Doklad o dosažení stupně vzdělání: - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru zahradnická výroba je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny.