Veřejné zakázky

 

Veřejné zakázky Výchovného ústavu, střediska výchovné péče a střední školy.

 

 

Odkazy zde:  

 

 

                     nen

            

Státní úřad inspekce práce uveřejňuje veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ) od 25.5. 2018 na jediném profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/suip_cz

Na tomto profilu uveřejňuje taktéž informace k zakázkám realizovaným prostřednictvím e – tržiště - Národního elektronického nástroje (dále jen NEN) u kterých vyplývá povinnost uveřejnění informací dle ZZVZ č. 134/2016 Sb..

Od data 25.5. 2018 je původní profil zadavatele ezakazky zneaktivněn.
Informace k zakázkám realizovaným před datem 25.5. 2018 budou doplňovány na tomto neaktivním profilu.

Veřejné zakázky realizované prostřednictvím NEN jsou zveřejněny na adrese:

https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu