Program pro snížení útěkovosti žáků ze zařízení

 

Snížení útěkovosti žáků v tomto zařízení je považováno za klíčové a to především ve smyslu prevence rizikového chování žáků na útěku.

Zástupce ředitele pro úsek vzdělávání pravidelně, pololetně vyhlašuje soutěž pro žáky. Žáci, kteří nebudou mít žádnou absenci, tzn. 0 zameškaných hodin na pololetním, ročníkovém vysvědčení, se zúčastní atraktivní výběrové akce školy.

Hlavním cílem programu je především minimalizovat rizikové chování žáků nebo v některých případech celých skupin, kterého se na útěku povětšinou dopouštějí. Program je zaměřený především na problematiku školního prospěchu a směrován tak na úspěšnou profesní přípravu žáků.

 

Na začátku školního roku je, na základě zájmu dětí, sestavena skupina chlapců (17-18 let), kteří mají možnost získání řidičského oprávnění skupiny B. Pro účast v této skupině je bezpodmínečně nutné neužívat drogy, nemít neomluvenou absenci (bez útěku) a hrubým způsobem neporušovat vnitřní řád (agrese, trestná činnost, ničení majetku).