Branné cvičení 2016

          Branné cvičení dne 1. 6. 2016

Program:

7: 45 hod. – Nástup – poučení BOZ účastníků silničního provozu (žáci obdrží reflexní pásky) a chování v přírodě

8:00 – 10:00 hod. přesun na stanoviště A

10:00 – 10.30 hod. svačina – opékání vuřtů – oheň nahlášen dne 30. 5. 2016 na PS Podbořany

10:30 – 13:00 hod. sportovní aktivity ve formě soutěží, vědomostní kvízy ze zdravovědy

13:00 – 14:00 hod. návrat do školy, v průběhu přesunu poznávání přírody a diskuze na téma její ochrany.

14:00 - 14:30 hod., oběd - předání žáků vychovatelům

    Akce se zúčastnilo 26 žáků a pedagogičtí pracovníci. Délka trasy byla stanovena na cca 25 km. Strava byla zajištěna formou balíčků (špekáčky, chléb), balených vod. Před odchodem byli všichni žáci poučeni o chování při pohybu na veřejné komunikaci a chování v přírodě. V průběhu pochodu poznávali žáci přírodu a získávali nové poznatky o její ochraně. Součástí této akce bylo i ověřování vědomostí ze zdravovědy i diskuze na téma škodlivosti drog na lidský organismus a jak negativně ovlivňuje užívání drog život.                  

Zhodnocení akce:

    Branné cvičení proběhlo dne 1. 6. 2016, v době od 8:00 do 14:30 hod. Žáci byli rozděleni do 5 skupin a náležitě poučeni o tom, jak se mají chovat.

První část akce (cca 12 Km) probíhala v prostředí Doupovských Hor. Zde žáci získávali nové poznatky o přírodě a možnostech její ochrany.

    Na stanovišti A proběhly sportovní soutěže – skákání v pytli, přetahování lanem, hod granátem do dálky a na cíl, hod koulí. Sportovních soutěží se zúčastnili i někteří učitelé a žáci se je snažili ve výkonech překonat, tím pádem se sportovní klání hodně protáhlo. Vědomostní kvíz ze zdravovědy zvládli všichni žáci na výbornou a tak všichni obdrželi ceny ve formě sladkostí.

Závěr:

    Branné cvičení proběhlo za nádherného slunečného dne v přátelské atmosféře. Žáci s učiteli komunikovali, získali nové poznatky a prověřili si své fyzické síly. Po organizační stránce byla akce velmi dobře připravena a svým zaměřením splnila svůj účel.