Zkoušky

Písemná závěrečná zkouška byla zrušena.

Praktická závěrečná zkouška bude probíhat od 9. 6. 2021 do 11. 6. 2021.

Ústní závěrečná zkouška bude probíhat 17. 6. 2021.