Letecké muzeum

Letecké muzeum Kbely

 

 

V prvním májovém týdnu se naši žáci pod vedením p. Lhotáka, p. Filáka a p. Kutřína zúčastnili výběrové akce - návštěvu leteckého muzea Kbely.

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům.

Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k historii československého a českého letectví, zvláště vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i množství leteckých motorů, součásti draků letounů, výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a další památky, které se vztahují k historii československého a českého letectví.

Chlapci si se zájmem prohlédli všechny vystavené expozice a byli nadšení s množstvím vystavených exponátů. Akce se nám všem velmi líbila a doufáme, že si ji někdy budeme moci zopakovat.