Loučení se školním rokem 2015 – 2016

 Loučení se školním rokem 2015 – 2016

 

Koupaliště v Krásném Dvoře poskytlo azyl žákům Střední školy v Buškovicích, kteří ve středu 29. června v jeho prostorách přebírali svá ročníková vysvědčení.

Žáci si vyslechli zhodnocení svých školních výsledků od svých třídních učitelů, někteří slova chvály, někteří slova povzbuzení do příštího školního roku. Všichni však obdrželi s vysvědčením sladkou odměnu.

A jak jsme si letos ve škole vedli? Ve školním roce 2015/ 2016 nastoupilo 1. 9. 2016 do I. Ročníků na základě podaných přihlášek ke studiu do vzdělávacích oborů Střední školy Buškovice 14 nových žáků a 3 žáci opakujících I. ročník. Do II. ročníků nastoupilo 14 žáků a do III. ročníků 2 žáci. Celkem tedy bylo k 1. 9. 2016 zapsáno ke studiu 33 žáků.

V průběhu školního roku do vzdělávacího procesu přistoupilo z jiných vzdělávacích institucí 17 žáků z různých učebních oborů + 4 žáci dodělávající si základní vzdělání, 14 žáků odešlo z důvodu ukončení ústavní nebo ochranné výchovy. Školní rok ukončilo 36 žáků, z toho 29 prospělo – 2 žáci s vyznamenáním, 4 nebyli klasifikováni a 3 žáci neprospěli.

Blahopřejeme všem úspěšným žákům a těm méně úspěšným vzkazujeme, že v nadcházejícím školním roce lze všechno napravit. Důležité je chtít, nevyhýbat se učení a na odborném výcviku poslouchat rady svého mistra.

 

IMG 4971